Przejdź do treści
8 kolorowych kół zębatych oraz napis mentoring

Czym jest mentoring?

Najlepiej będzie odwołać się do literatury fachowej: Mentoring polega na opiece podczas procesu rozwojowego. Polega na relacji z osobą o większym bagażu doświadczeń i wiedzy, która wspiera w rozwoju. Mentoring może przybierać postać zarówno nieformalnej relacji, jak i sformalizowanego programu. (J. Czekaj2007, s. 48-53)

Mentorami są eksperci z danej dziedziny. Bardzo często działają w oparciu o wcześniej wypracowane metody. Mentor to lider posiadający dużą wiedzę – stanowi wzorzec dla podopiecznego, któremu udziela rad nie tylko w zakresie konkretnych zadań, ale również rozwoju osobistego oraz kształtowania ścieżki zawodowej. (K. Rosen 2011, 24-30)

Współczesna inicjatywa mentoringu ma ponad trzydzieści lat. Mentoring został zapoczątkowany na zachodzie, w Stanach Zjednoczonych oraz bardzo szeroko w Wielkiej Brytanii. Jest to metoda wspierania młodzieży w rozwoju polegająca na opiece bardziej doświadczonej i starszej osoby nad młodszą i mniej doświadczoną. (S. Karwala 2007, s. 27) Definicja mentora pochodzi od imienia postaci z mitologii greckiej, którego zadaniem było wychować, nauczać i doskonalić ucznia.

Obecnie określeniem mentora definiuje się osobę o rozwiniętych kompetencjach oraz godną zaufania. Często też definiujemy tak osobę, która była nam inspiracją i wsparciem. Zgodnie z definicją Davida Clutterbucka, jednego z twórców współczesnego mentoringu, mentor to człowiek doświadczony, który chce podzielić się swoją wiedzą z kimś o mniejszym doświadczeniu, a poprzez swoją pracę oraz działanie pomaga słabszym wydobyć ich potencjał. (D. Clutterbuck 2002, s. 36)

Zatem właśnie tak to wygląda. Korzystając z własnej wiedzy, umiejętności i doświadczeń wspieram swoich podopiecznych (słowo klient jakoś mi nie pasuje) w osiągnięciu celu.

Kim jest zatem Mentor?

Co robi? Na czym polega współpraca z Mentorem?

Mentor przede wszystkim odwołuje się do swojej wiedzy, doświadczeń życiowych, umiejętności i talentów. Rolą mentora jest pomoc w osiągnięciu celu. Owe cele bywają bardzo różne. Niektóre są wyznaczane przez przełożonych, a niektóre wyznaczamy sobie sami. Mentor pomaga na każdym etapie ich realizacji dzieląc się swoim doświadczeniami.

Czasem rolą mentora jest tzw.: “on-boarding” czyli wprowadzenie w środowisko pracy lub wsparcie we wdrożeniu do pracy nowo przyjętych pracowników. Trzeba rzec: “niestety” nasz umysł łatwiej dostrzega tę negatywną część świata. To z kolei nie sprzyja docenianiu swoich własnych osiągnięć. Znamy pojęcie “samokrytyki” albo “samobiczowania” się, ale samodoceniania nie ma nawet w słowniku – a powinno być.

Docenianie to też jedno z zadań mentora. Wspieranie w docenianiu sukcesów i pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości. Inspiracje jest tym co sprawia, że wstajesz z fotela i zabierasz się do roboty. Inspiracją może być dosłownie wszystko. Lektura książki, seans filmowy czy spadający liść.

Jednak cytując Marka Aureliusza, który powiedział, że: “Wszelkie pomysły rodzą się z rozmowy”, łatwo dojść do wniosku, że to właśnie rozmowa bywa najczęstszym źródłem inspiracji. Rozmowa – nie monolog.

Dobry mentor nie tylko jest skarbnicą wiedzy, ale także tym, który celnymi pytaniami odsłania niewidoczne dla podopiecznego. O ile Inspiracja pozwala wstać z fotela, o tyle motywacje jest tym co pozwala Ci wyrwać. Najlepsze źródło motywacji nosisz w swoich emocjach i myślach, w sercu i umyśle. Czasem jednak coś się zatnie i nie można ruszyć z miejsca. To całkiem naturalne. W takich chwilach rolą mentora jest (…). To puste miejsce jest specjalnie dla Ciebie, bo nie ma uniwersalnego motywatora. Dobry mentor będzie doskonale wiedział na czym Ci zależy i jak dodać Ci skrzydeł.