Przejdź do treści

Niektórzy są bezsprzecznie zdolni i doskonale wykwalifikowani

Mimo to nie są w stanie osiągać sukcesów i spełniać swoich marzeń. Niektórzy, mimo braku wykształcenia i talentu realizują cele jeden za drugim.

Okazuje się, że pochodzenie, wykształcenie czy talent nie gwarantują sukcesu. Klucz do szczęścia jest schowany w nas samych. Wystarczy po niego sięgnąć, a coaching, mentoring czy doradztwo mogą pomóc w wyciągnięciu go z zakamarków naszych umysłów i serc.

Odpowiedź wydaje się leżeć w pojęciu Odporność psychiczna, którą zaczęto badać od mniej więcej 1980 roku. Na przestrzeni tych lat. Ustalono, że odporność psychiczna jest kluczowa dla skuteczności w życiu zawodowym i szczęścia w życiu prywatnym, a także jak ją mierzyć i rozwijać.

Odporność psychiczna to cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje to, na ile skutecznie radzimy sobie z wyzwaniami stresorami i presją… niezależnie od okoliczności” – Doug Strycharczyk, Peter Clough

Im większa odporność psychiczna tym lepsze pokonywanie trudności, większa zdolność o adaptacji i radzenie sobie ze stresem oraz mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego.

Budowanie odporności psychicznej pomaga realizować cele, zadania i marzenia. W znakomitej większości przypadków wzmacniamy ją by poprawić rezultaty w pracy czy w sporcie. Jednak życie to nie tylko targety i słupki. Odporność psychiczna pozwala lepiej zmagać się z wszelkimi wyzwaniami stawianymi nam przez życie. Również takimi, jak zmiana partnera, wyprowadzka do innego miasta czy wychowanie dzieci.

Pakiet startowy odporności psychicznej

Badanie odporności psychicznej MTQ Plus wraz z sesją omawiającą wyniki oraz przygotowaniem planu rozwoju

Tylko 1.990 zł brutto / osoba

Pakiet obejmuje

Badanie odporności psychicznej z wykorzystaniem kwestionariusza MTQ Plus

Raport rozwoju osobistego (przykładowy raport tutaj)

Sesję objaśniającą dzięki oraz na życzenie, bezpłatnie zaplanowanie indywidualnych kierunków rozwoju odporności psychicznej.

Proces rozwoju odporności psychicznej

Badanie – Psychometryczny kwestionariusz MTQPlus

Diagnoza. Omówienie raportów badania podczas spotkania z certyfikowanym trenerem odporności psychicznej.

Zalecenia. Przygotowanie planu rozwoju w trakcie sesji coachingowej

Realizacja. Realizacja zaleceń według przygotowanego wcześniej planu rozwojowego przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi.

Kontrola rezultatu. Ponowne badanie z omówieniem po 12 miesiącach od pierwszego badania.

Czym jest kwestionariusz MTQPlus?

MTQ Plus jest najnowszą i rozszerzoną wersją narzędzia MTQ48 Ocena MTQ Plus to wyjątkowa, 74-punktowa, wysokiej jakości miara psychometryczna, która mierzy odporność psychiczną.

Kwestionariusze psychometryczne MTQ48 oraz MTQPlus zostały opracowane został opracowany na Uniwersytecie w Hull przez psychologów, psychologów sportu, trenerów biznesu i wykładowców uniwersyteckich.

Badania MTQ są wykorzystywane podczas procesów rekrutacyjnych, do pracy z młodzieżą w sektorze opieki medycznej oraz oczywiście w sporcie. MTQ to w skrót od Mental Toughness Questionnaire. W praktyce jest to cała rodzina narzędzi: MTQ48, MTQ Plus, MT@Lite, MTQ Morning Star. Przeznaczone są do pomiaru odporności w biznesie, sporcie oraz edukacji.

MTQ spełnia on najwyższe normy stawiane przed narzędziami psychometrycznymi, m.in. brytyjskiego i amerykańskiego towarzystwa psychologicznego.

Kwestionariusze MTQ to wysokiej jakości narzędzia normatywne, co oznacza, że wyniki prezentowane są na tle populacji. Dzięki temu umożliwia porównywanie osób i ich predyspozycji do funkcjonowania w różnych środowiskach pracy. W wyniku odpowiedzi powstają raporty: rozwojowy, coachingowi, assessmentowy oraz organizacyjny. W zależności od wersji narzędzia, bada do 8 wymiarów odporności.

Co zawierają raporty z badania?

Co zyskam dzięki omówieniu raportów?

Dzięki wynikom otrzymujemy informacje potrzebne do opracowania planu ukierunkowanych działań rozwojowych, co pozwala szybciej osiągnąć zakładane rezultaty. Omówienie podczas indywidualnego spotkania daje między innymi:

  • możliwość określenia swojego poziomu odporności psychicznej pod kątem podejmowania działań w sytuacji niepewności/zmiany
  • świadomość mocnych stron
  • identyfikacje cech utrudniających realizacje celów oraz wiedzę, jak z nimi pracować,
  • lepsze zarządzanie sobą
  • konkretne wskazówki na temat rozwoju słabszych obszarów
  • możliwość profilaktyki wypalenia zawodowego
  • wsparcie w podjęciu decyzji zawodowych

Więcej o odporności psychicznej

Na odporność psychiczną należy spojrzeć, jak na umiejętność radzenia sobie ze stresem, presją i wyzwaniami. Przeciwieństwem odporności psychicznej jest WRAŻLIWOŚĆ, a nie słabość. Dlatego nie wszyscy musimy być odporni psychicznie!

Osoba wrażliwa odczuwa wpływ tych wszystkich czynników na tyle mocno, że wpływają one na rezultaty jej pracy i nią samą. Osoba odporna psychicznie w tej samej sytuacji radzi sobie po prostu lepiej. Co absolutnie nie oznacza, że człowiek odporny psychicznie jest nieczułym socjopatą. Społeczeństwo potrzebuje zarówno osób odpornych, jak i wrażliwych.

Tak, jak nie ma nic złego w byciu odpornym psychicznie, tak nie ma absolutnie nic złego w byciu osobą wrażliwą. Dobrze jednak dopasować swój poziom odporności psychicznej do wyzwań stawianych nam przez życie.

Zapraszam na niezobowiązujące spotkanie On-Line, w trakcie którego sprawdzisz na ile owocna może być nasza współpraca.